UZ Grubu

#28
UZ Grubu

Editör notu: Bu güncelleme sırasında söyleşi yaptığımız bütün oluşumlara -birkaç kategori içeren- aynı soruları gönderdik. Bu oluşumlardan UZ Grubu ve Rütte Fotoğraf Grubu adına Orhan Cem Çetin, sorularımıza teker teker yanıt vermek yerine cevapları içinde sindiren farklı metinler kaleme almayı tercih ettiler.

 

Bağımsızlık, UZ'u aynı anda hem devam eden, hem dönüşen, hem de sonlanan bir sanat oluşumu olarak görmemize sebep olan kavramlardan bir tanesi. Bir araya geliş biçimimizin çabasız ve kendiliğindenliği, bağımsız üretimlerimizi bilemeye çalışmadan bir arada var olmayı denememizi ve geleneksel kalıplara, ilişkilere ve süreçlere adapte olmayı reddetmemizi olanaklı kıldı. Bu sayede, aynı evin çatısı altındaki odalar gibi, bireysel sınırlarımızın varlığını kabul edip yan yana durarak, kendi iç mekânımızda kendi kurallarımızı koyduğumuz bir oyun alanı yaratabildik. Bizi bir araya getiren mekânlar ve mecraların olanaklarını, kendi yöntemlerimizle ama beraberce deneyimleme heyecanımız, kurumsallaşma ve iş bölümü yapma ihtiyacı hissetmediğimiz bir yol arkadaşlığına dönüştü.

Üretimin doğrudan üretimle ilgili olmayan kısımları da UZ'un yapısını şekillendiren faktörlerden birisi. Koşullar bizi bir araya getirdiğinde, beraber bir şeyler üretme fikri ortaya çıkmıştı, şimdiyse koşullar bir araya gelmemizi zorlaştırmakta. Buna karşın bir araya gelme çabamızın devam ediyor olması, bireysel üretimlerimize dair birlikte düşünmeyi seviyor oluşumuz ve UZ'un uçucu doğasının bu bireyselliklerin etrafında oluşabildiğini fark etmiş olmamız, değişen koşullarda da "üretmemizi" olanaklı kılıyor.

UZ'un belirli bir başlangıç ve bitiş noktası arasına yerleştirilemeyecek organik bir yapısı olduğuna dair ortak bir düşünceye sahibiz. Periyodik olarak bir araya geldiğimiz, metodolojik olarak üretmeye odaklandığımız bir sistemimiz olmadığı için, sonlanma yalnızca zamanla ve mekânla kurduğumuz ilişkideki bir değişim halini alıyor. 

UZ'un dinamiğinin dışarıdan çok içeriden doğan etkileşimle şekillendiğini düşünüyoruz. Şu ana kadar paylaştığımız deneyim, mevcut bireysel koşullarımız, kaygılarımız ve önceliklerimiz çerçevesinde sürdürülebilir olmasa da, farklı form ve formatlarda birlikte üretmeye devam edeceğimizden şüphe duymuyoruz.