Niyet #9: Sanatta Niyet ve Anlamlandırma Üzerine Düşünceler

#31
Hera Büyüktaşcıyan
Diğer Yazıları
Niyet #9: Sanatta Niyet ve Anlamlandırma Üzerine Düşünceler
Hera Büyüktaşcıyan
 
 
Orta Format, 31. Güncellemesinde niyet olgusuna odaklanıyor ve farklı disiplinlerden insanların kendi alanlarında bu olguya nasıl yaklaştığını sorguluyor. Üç aylık bir sürece yayılacak ve görsel sanatlardan felsefeye, siyaset biliminden psikanalizme dek birçok alandan 12 konuşmaya yer verilecek olan bu güncellemede, hem üretimimizde hem de yargılarımızda oldukça önemli bir yere sahip olan bu kavrama odaklanıyoruz.
 
Niyet güncellemesinin sıradaki konuğu Hera Büyüktaşcıyan.
 
"Bu konuşma, niyet ve anlamlandırma kavramları çerçevesinde sanatsal üretim, form, mekan, zaman ve metaforlar arası kurulan bağlar üzerine bir nevi bir etüd niteliği taşımakta. Her sanatçının pratiği boyunca kendi içerisinde yaşattığı iç sesin gelgitlerinde, arayışında ve yeniden inşa sürecinde belirleyici olan bu kavramları açtığımızda karşımıza nasıl bir yaratım süreci çıkıyor? Anlamlar ve anlatılar dünyasında niyetin rolü nedir?"