Niyet #2: Yaratan ve Yaratılan Perspektifinden Varoluş ve Makbul Olma Niyeti

#31
Vahan İsaoğlu
Hakkında Diğer Yazıları

Niyet #2: Yaratan ve Yaratılan Perspektifinden Varoluş ve Makbul Olma Niyeti

Vahan İsaoğlu (Moderatör: Orhan Cem Çetin)

Orta Format, 31. Güncellemesinde niyet olgusuna odaklanıyor ve farklı disiplinlerden insanların kendi alanlarında bu olguya nasıl yaklaştığını sorguluyor. Üç aylık bir sürece yayılacak ve görsel sanatlardan felsefeye, siyaset biliminden psikanalizme dek birçok alandan 12 konuşmaya yer verilecek olan bu güncellemede, hem üretimimizde hem de yargılarımızda oldukça önemli bir yere sahip olan bu kavrama odaklanıyoruz.

Niyet güncellemesinin bu oturumdaki konuğu Pastör ve Protestan Kiliseler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Vahan İsaoğlu. Tıpkı hukuk sistemlerinde olduğu gibi, din bağlamında da eylemlerin sonuçları kadar, hatta kimi zaman sonuçlarından ziyade arkalarındaki niyete bakılır. KUT Kilisesi Pastörü Vahan İsaoğlu'na; Tevrat, Zebur, İncil ve genel dinler bağlamında hem yaratan hem de yaratılan perspektifinden varoluş ve makbul olma niyetini soruyoruz.