Bağlantılar

#28
Orta Format
Diğer Yazıları

Bu güncelleme için çalışmalara başladığımızda, ilk olarak bir açık çağrı yayınladık. Hem araştırmalarımız sırasında, hem de açık çağrı aracılığıyla birçok farklı oluşum, sanatçı ve akademisyenin daha önce bu konuda yaptığı çalışmalara denk geldik. Bu bölüm hem bu güncelleme için bir referans listesi, hem de bu konu üzerine daha fazla bilgi edinmek isteyen kişiler için ulaşılabilecek daha fazla kaynak niteliğinde. Dahası, her türlü katkıya açık. Bu konuda daha fazla çalışma yapıldıkça bu sayfayı da güncellemek niyetindeyiz. Maalesef yapılan kimi konuşma ve etkinlikler çevrimiçi platformda ulaşılabilir durumda değil. Bu yüzden okuyuculardan isteğimiz bizim haberimiz olmayan farklı kaynakları info@ortaformat.com adresine atarak bu bölümün güncellenmesine katkı koymaları. 

(Bu bölümde sevgili Zeynep Okyay [PASAJ] ve Ekmel Ertan [amberPlatform]'ın çalışmalarından oldukça yararlandık. Kendilerine teşekkürü bir borç biliyoruz.)   

 

Metin ve Tezler

 • 1950 sonrası sanat oluşumları ve Türkiye'deki alternatif sanat mekânlarına dair sanatçı, eleştirmen ve galerici görüşleri |  Ayşegül Kalkan

 • Sanatsal ifadenin ve sanatçının bağımsızlığını etkileyen elemanlar: İstanbul sanat ortamından bağımsızlık çeşitleri ve yorumları | Fatma Belkıs Işık 

 • Sanatçı inisiyatifleri ve sanatçılar tarafından yürütülen mekânların İstanbul güncel sanat alanındaki rolü | Elif Bursalı 

 • Türkiye'de Çağdaş Sanat Piyasasında ‘Alternatif' Oluşumlar: Sanatçı İnisiyatifleri | Yıldız Sırma
 • Bağımsız Sanat Alanlar Sözlüğü | Zeynep Okyay
 • A critical view of the relations of art capital, public sphere and art initiatives in Turkey (Türkiye'de sanat sermayesi, kamusal alan ve sanat inisiyatifleri ilişkisine eleştirel bir bakış) | İpek Çankaya
 • Mekan Deneyimleri Üzerine | Emre Yıldız
 • Türkiye'de Sanat Kolektifleri ve İnisiyatifleri | Saliha Yavuz
 • Çağdaş Sanatta Sivil Oluşumlar ve İnisiyatifler | Levent Çalıkoğlu
 • 1930-1950 Yılları Arasında Kültür ve Sanat Ortamına Bir Bakış | Zeynep Yasa Yaman
 • Türkiye'de Kültür Politikasının Kurumsallaşma Sürecine Genel Bakış | Ömer Faruk Gençkaya, Erdem Ünal Demirci

 

Etkinlikler