When The Shit Hits The Fan

#14
Bradley Tsalyuk
Hakkında
Orta Format
Hakkında Diğer Yazıları

"Her şey boka sardığında." Doomsday Preppers isimli bir televizyon programı tarafından kullanılan, çok iyi hazırlanılmış olunan bir felaketin gerçekten yaşanması halinde doruk noktasına ulaşılmasını vurgulayan yaygınlaşmış bir deyiş.

Bradley Tsalyuk, bu deyimden yola çıkarak oluşturduğu projesinde günümüz tüketim kültüründe gerçekleşebilecek olası felaket karşısında insanların hayatta kalmak hazırlıklarına yoğunlaşıyor. Fotoğrafın bir medyum olarak kullanıldığı çalışmada özellikle ana haber ekranı oldukça ironik.

Tsalyuk projesi için şöyle diyor: "Hazırlık, kıyamet ve kıyamet sonrası anlara referans gösterilen eylem ve objeler ortaya koymaktayım. Çalışmalar hızlı bir şekilde yapılandırılmakta ve beklenen bir kıyamet için kurulan komplo teorisine karşı olan bağlılıkları kıracak niteliktedir. Otorite olarak yerimin hızlı bir şekilde sarsılması hayal edilen bir kıyamet anı sıfatında çaresizlik, çıkmazlık, ergenlik, ve gerçek dışı eylemlerin oluşumuna yol açmıştır."