A Form of View

#15
Yoav Friedlander
Hakkında
Orta Format
Hakkında Diğer Yazıları

Birbirinden çok uzak iki coğrafyanın kültürel ilişkisini inceleyen  "A Form of View", Yoav Friedlander'in fotoğrafı bir anlatım aracı olduğu kadar anlama/anlamlandırma aracı olarak da kullandığı projesi.

Sanatçı, İsrail'de doğduğunu ve uzunca bir süre kendisini Amerikalı bir İsrailli olarak tanımladığını söylüyor. Bunun nedeninin arada kalınmış bir Amerikan kültürü, şehrinin çöl manzaraları ve savaşlar olduğu kanaatinde. Çalışmasında da var olan coğrafi yetersizlikler, imkanlar, insan ilişkileri arasında bu iki farklı kültür ve coğrafya arasında şekillenen başka bir gerçeklik kuruyor.

Çalışmada yer alan nesneler  ve mekanlar, bu iki kültür üzerine bir temsil sunuyor. Hacimler, mekanlar, nesneler bazen gerçek boyutlu, bazen ise gerçeğinin çok küçük boyutlu modelleri olarak karşımıza çıkıyor. Nesnelerin fotoğrafları arasındaki uyumları ve tezatlarıyla, coğrafyaya, ilişkilere ve savaşlara dair işaretler sunuyor.  Fotoğrafların gerçek ve kurgu olarak ikiye ayrılabileceğini düşünmek ise pek mümkün değil. Kurulan dil içerisinde birbiriyle iletişime geçen fotoğrafların bir arayışın kurgusu olduğunu söylemek daha doğru olabilir.

Fotoğrafın gerçekliği, ilk andan beri her zaman "Doğru söylüyorum ki, yalan söylüyorum!" cümlesi kadar ne olduğu bilinmez ve görecelidir. Bir yandan da deneyimlerimizi ve bakış açımızı ise etkileyecek ve yön verebilecek kadar güçlüdür. Friendlander'e göre fotoğrafın tarafsız bir gerçekliği ortaya çıkaracağına olan inancımızın kendimize tutma sözü verdiğimiz vaatlerimize benzer. Sanatçı, çalışmasını şöyle anlatıyor: "Gerçeklik algımızın çoğu ve nesnelerle, insanlarla, manzaralarla olan ilişkimiz fotoğraflar aracılığıyla tarif edilir. (Bunu içimizden birinin deneyimlemiş olmasına gerek yoktur.) Fotoğraf zamanla, görüntünün ‘olan' şeyden nasıl farklı olabileceğini bize sorgulatan bir bilinç yarattı. Fotoğrafın keşfinden bu yana gerçeklik kendi yansıması ile güçlendirilmiş oldu. İşim tam da bu uyuşmazlığa odaklanmaktadır."