BAÇOY-KOOP

#23
BAÇOY-KOOP

BAÇOY-KOOP (Basma, Çoğaltma, Yayma Kooperatifi), kısaca baçoy, teksir teknolojisini kullanır. Türkiye'de sol hareketin içinde yer almış örgüt ve bireylerin teksir makinalarını kolektif ve bağımsız yayın ve dağıtım amacıyla nasıl kullandığını araştırır; bu araştırmadan yola çıkarak basılı malzeme üretir ve dağıtır.