Ortanormal #10: Sanat ve Acil Durum: Acil Durumda Sanat, Sanatta Acil Durum

#29
Burak Delier
Hakkında

Ortanormal #10: Sanat ve Acil Durum: Acil Durumda Sanat, Sanatta Acil Durum

Burak Delier

(Moderatör: İpek Çınar)

Orta Format, 29. Güncellemesini dijital ortama taşıyor ve güncel sanat alanında çalışan aktörlerin Covid-19 sonrası stratejilerine ve alternatif örgütlenme yöntemlerine eğiliyor. Bir süredir temel odağımız olan ekonomik ve örgütsel sürdürülebilirlik mevzusunu bir adım ileri taşıyarak; güncel sanat alanındaki farklı aktörleri dinliyoruz. Sıcak bir tartışma alanı yaratabilmek ve isteyen herkesin eş zamanlı müdahil olmasını sağlamak adına Zoom üzerinden gerçekleştirdiğimiz bu güncellemenin onuncu konuğu, Burak Delier.

Burak Delier ve İpek Çınar, Delier'in son dönem yazıları ve verdiği söyleşiler üzerinden acil durum ve sanat ilişkisini tartıştılar. Burak Delier uzun zamandır çalışma koşullarını, güvencesizliğe/kırılganlığa/yaralanabilirliğe bırakılmışlığı ve sanat pratiği arasındaki ilişkileri ve ilişkisizlikleri tartışıyor. Bu konuşmada da meseleyi salt sosyo-ekonomik ve politik bir yönetim sorunsalı olarak ele almanın ötesine geçmenin yollarını ve bu bağlamda estetiğin kurtarıcılığını açımlamaya çalıştı.

 

(Intro Tasarım: Fatma Karslıoğlu

Tasarım: Şener Soysal)