Hide and Seek

#04
Liu Bolin
Orta Format
Hakkında Diğer Yazıları

Çin'in baskıcı ve kapalı tutumuna karşı duran "Hide and Seek", Liu Bolin'in kendini arkaplan ile aynı renkte boyatarak yaptığı bir çalışma. Hedefindeki planlar ise Çin'e özgü ikonik işaretleri bulunan duvarlar, mimari yapılar, yol işaretleri, politik şekiller ve sloganlardan oluşuyor. Aslında geçmişi ve kişisel deneyimleri işaret eden yüzeyler önünde saklanıyor.

Bolin, seçtiği yüzeylerin dokusuna bürünüyor. Ona göre dijital manipülasyon endüstriyle yaygınlaşan bir fenomen. Bu nedenle geleneklerdeki gibi vücudunu boyatıyor, çalışmaya heykeldeki gibi duygusal bir his katıyor. Zaten çalışmanın sadece bir performans olduğunu söylemek yanlış olur. Hide and Seek; resim, fotoğraf, heykel ve performans gibi farklı disiplinleri bir araya getiriyor. Bizi endişelendiren baskı ile özgürlük, sessizlik ile sesini yükseltmek, görünürlük ile görünmezlik, yerel ile global gibi zıt kavramları bir arada sunuyor.

Bolin için gelen kritiklerden birisinde de şu benzetmeyi yapıyor: Hayvanların, yaşamlarını sürdürebilmesi için çevreleriyle uyum sağlaması gerekir. Bu, onlar için hayatta kalmanın kuralıdır.  Bolin'in bulunduğu arka plan içinde görünmez olması, onu özne olmaktan çıkarıyor ve işaret ettiği yeri gösteriyor. Üstelik Çin'in iki milyarlık kalabalık olmasına rağmen yönetim nedeniyle görünmez nüfusu gibi…

Bolin, bu performansını İtalya'daki önemli tarihi eserler önünde de gerçekleştirdi. Bu çalışmanın, İtalya'nın kültürel hatırasının insanın ve mimarinin aynı çerçevede sunumu olduğu belirtilse de bu açıklama bizi pek tatmin etmedi. Bolin'in Çin'deki performansları, bağlamı bakımından hayranlık uyandırıcıyken İtalya'dakiler bir tekniğin tekrarlanması gibi kalıyor. Çünkü Çin'de dikkat çektiği şey kültürel ve politik durumlar iken, İtalya'da bize sanki bir tanıtım kampanyası içinmiş gibi tarihi eserleri sunmuş oluyor. Açıkçası sanatçının yaşamını sürdürebilmesi için eserlerinin satılmasında bir problem görmezken, bu çalışmaların da "Banksy" örneğindeki gibi bağlamından uzaklaşıp niteliğinin sadece görsel estetik ve zanaati olması ihtimali korkutuyor.