Güncelleme #11

Çınar Eslek Çınar Eslek Söyleşisi

Çınar Eslek ile çalışmaları ve üretim pratiğiyle alakalı mecra seçim tercihi ilişkisine dair bir söyleşi.

Merve Ünsal Fotoğraf Hakkında, Fotoğrafın Dışında

Bu yazı, İTÜ'deki Fotoğraf Buluşmaları'nda üç gün boyunca farklı şekillerde üreten sanatçıların biraraya geldiği sırada yeniden düşünülmek zorunda kalıyor. Fotoğraf hakkındaki bir seride konuşmacı olarak var olduğumda kendimi ne şekilde sunmak istediğimi düşünüyorum.

G.E.M. G.E.M. (No: #01)

G.E.M. Dizisi, onbirinci güncellemeden itibaren Orta Format Dergi’de çeşitli yazı ve görseller olarak tefrika edilecektir.

Jamie Alvarez Time

"Time", Jaime Alvarez'in babasının hastalık döneminde oluşturduğu dönüştürülmüş aile fotoğraflarından oluşan bir seri. Sanatçı, çalışmasının metnini zamanın göreceli akışı üzerinden oluşturuyor.

Ray Ewing Realistic Worlds

Gündelik hayat içinde pek çok yerde karşımıza farklı imajlar çıkıyor. Ürün ambalajlarındaki görsellerden yapay formlara ve devasa baskılara kadar pek çok şekilde ilgimizi çekecek konulara işaret ediliyor. Çünkü hepimizin hayalleri var; sahip olmak istediği şeyler ya da bulunmak yerler var.

Daniele Del Nero After Effects

Şehirlerimizi, yapılan binaları, köprüleri, yolları sanki sonsuza dek yaşayacakmışçasına hayal ederiz. "After Effects", Daniele Del Nero'nun yapıların sürekliliği üzerine yoğunlaştığı projesi.

Matteo Pasin Second Floor River

2nd Floor River, Matteo Pasin'in şehir içi tren hatları ile nehirler arasındaki benzerlikler üzerinden kurduğu projesi.

Bas Princen Reservoir

Bize bulunduğumuz yer hakkında işaret verebilecek yapılar giderek tek düze bir hale bürünüyor. Dünyanın farklı coğrafyalarında çevre koşulları ve insani olgular ne olursa olsun, aynı tip inşaatlar yükseliveriyor. Haliyle farklı şehirlerin manzaraları, nerede olduğu bilinemeyecek kadar tekdüzeleşiyor.